peletypb.sk | Zelené teplo domova

Kvalitné palivo

pre teplo vášho domova

Kladieme vysoký dôraz na kvalitu

Vieme, že kvalita je dôležitejšia ako kvantita. Práve preto vyberáme od našich dodávateľov len tie najkvalitnejšie produkty, aby ste mali istotu, že od nás získate vždy to najlepšie palivo.

Mnohí naši konkurenti ponúkajú „certifikované“ palivá, ktoré však certifikáciu nikdy nezískali. Dbáme na to, aby všetky nami ponúkané certifikované produkty skutočne prešli kontrolou kvality.

Ponuka palív od peletypb.sk

Pelety

pelety 6mm A1 svetlé

Pelety 6mm A1, svetlé, certifikované

  • Technické parametre
  • Popis
Parameter Pelety 6mm, A1, svetlé
Tvar
Valec
Priemer
6 mm
Dĺžka
30mm - 40mm
Sypná hmotnosť
600-750 kg.m3
Výhrevnosť
min. 20,7 MJ.kg1
Obsah vody
max. 10%
Obsah popola
max. 0,7%

Drevené pelety sú ekologické, vyrobené z obnoviteľných zdrojov bez chemických prísad a lepidiel. Vďaka vysokej kvalite a nízkemu obsahu popola nedechtujú a nezanášajú komín.

Farba peliet závisí od toho z akej dreviny sú vyrobené a aký je v nich podiel kôry.

Svetlé pelety sú z kvalitnejších odkôrnených drevín, majú svetlohnedú farbu. Skladajú sa prevažne zo smrekových pilín.

Nekvalitné a necertifikované pelety zanášajú kotol a môžu spôsobiť jeho poškodenie. My ponúkame kvalitné pelety s certifikáciou A1, ktoré Vám zaručia bezproblémovú prevádzku kotla.

pelety 6mm A1 tmavé

Pelety 6mm A1, tmavé, certifikované

  • Technické parametre
  • Popis
Parameter Pelety 6mm, A1, tmavé
Tvar
Valec
Priemer
6 mm
Dĺžka
30mm - 40mm
Sypná hmotnosť
600-620 kg.m3
Výhrevnosť
min. 17,69 MJ.kg1
Obsah vody
max. 8,91%
Obsah popola
max. 0,38%

Drevené pelety sú ekologické, vyrobené z obnoviteľných zdrojov bez chemických prísad a lepidiel. Vďaka vysokej kvalite a nízkemu obsahu popola nedechtujú a nezanášajú komín.

Farba peliet závisí od toho z akej dreviny sú vyrobené a aký je v nich podiel kôry.

Tmavé pelety sú z drevín borovice s vyšším obsahom kôry a majú tmavohnedú farbu s viditeľnými čiastočkami kôry.

Nekvalitné a necertifikované pelety zanášajú kotol a môžu spôsobiť jeho poškodenie. My ponúkame kvalitné pelety s certifikáciou A1, ktoré Vám zaručia bezproblémovú prevádzku kotla.

Čo znamená certifikácia EnPlus A1?

EnPlus A1 je schéma na zabezpečenie kvality. Vzťahuje na výrobcov aj distribútorov peliet a poskytuje medzinárodne uznávaný rámec, ktorý garantuje vysokú kvalitu výrobného a distribučného procesu. Logo

ENPlus A1 je pre drevené pelety tým, čo je „Značka kvality SK“ pre slovenskú potravinársku výrobu a poskytuje vysokú úroveň identifikácie a etickej výroby produktu.

ENplus A1

Pelety

pelety 6mm A1 svetlé

Pelety 6mm A1, svetlé, certifikované

  • Technické parametre
  • Popis
Parameter Pelety 6mm, A1, svetlé
Tvar
Valec
Priemer
6 mm
Dĺžka
30mm - 40mm
Sypná hmotnosť
600-750 kg.m3
Výhrevnosť
min. 20,7 MJ.kg1
Obsah vody
max. 10%
Obsah popola
max. 0,7%

Drevené pelety sú ekologické, vyrobené z obnoviteľných zdrojov bez chemických prísad a lepidiel. Vďaka vysokej kvalite a nízkemu obsahu popola nedechtujú a nezanášajú komín.

Farba peliet závisí od toho z akej dreviny sú vyrobené a aký je v nich podiel kôry.

Svetlé pelety sú z kvalitnejších odkôrnených drevín, majú svetlohnedú farbu. Skladajú sa prevažne zo smrekových pilín.

Nekvalitné a necertifikované pelety zanášajú kotol a môžu spôsobiť jeho poškodenie. My ponúkame kvalitné pelety s certifikáciou A1, ktoré Vám zaručia bezproblémovú prevádzku kotla, hľadajte na balení okrúhlu pečiatku medzinárodnej certifikácie ENplus A1 a identifikačné číslo výrobcu.

pelety 6mm A1 tmavé

Pelety 6mm A1, tmavé, certifikované

  • Technické parametre
  • Popis
Parameter Pelety 6mm, A1, tmavé
Tvar
Valec
Priemer
6 mm
Dĺžka
30mm - 40mm
Sypná hmotnosť
600-620 kg.m3
Výhrevnosť
min. 17,69 MJ.kg1
Obsah vody
max. 8,91%
Obsah popola
max. 0,38%

Drevené pelety sú ekologické, vyrobené z obnoviteľných zdrojov bez chemických prísad a lepidiel. Vďaka vysokej kvalite a nízkemu obsahu popola nedechtujú a nezanášajú komín.

Farba peliet závisí od toho z akej dreviny sú vyrobené a aký je v nich podiel kôry.

Tmavé pelety sú z drevín borovice s vyšším obsahom kôry a majú tmavohnedú farbu s viditeľnými čiastočkami kôry.

Nekvalitné a necertifikované pelety zanášajú kotol a môžu spôsobiť jeho poškodenie. My ponúkame kvalitné pelety s certifikáciou A1, ktoré Vám zaručia bezproblémovú prevádzku kotla, hľadajte na balení okrúhlu pečiatku medzinárodnej certifikácie ENplus A1 a identifikačné číslo výrobcu.

Čo znamená certifikácia EnPlus A1?

EnPlus A1 je schéma na zabezpečenie kvality. Vzťahuje na výrobcov aj distribútorov peliet a poskytuje medzinárodne uznávaný rámec, ktorý garantuje vysokú kvalitu výrobného a distribučného procesu. Logo

ENPlus A1 je pre drevené pelety tým, čo je „Značka kvality SK“ pre slovenskú potravinársku výrobu a poskytuje vysokú úroveň identifikácie a etickej výroby produktu.

ENplus A1

Brikety

Brikety

  • Technické parametre
  • Popis

Momentálne nedostupné

Brikety sú vyrábané zo suchých a čistých pilín smrekového a bukového dreva. Brikety z týchto drevín spoľahlivo zaručujú rýchly nástup tepla a dlhú dobu horenia. Vďaka vysokému tlaku pri lisovaní má okraj brikety výraznú tmavú farbu. Brikety majú strednú mieru obsahu popola a vysokú výhrevnosť.